Ibimenyetso 4 Byerekana ko Ukoresha Ibiryo Birimo isukari nyinshi kandi ko Ukeneye kubihagarika.

Kuribwa mu gifu, umunaniro udasobanutse cyangwa kwihagarika kenshi bishobora rimwe na rimwe kuba ikimenyetso cy’isukari nyinshi mu mubiri.Ubuvuzi n’ubushakashatsi byerekanye ko gufata ibiryo birimo isukari ari ngombwa mu kubaka amagufwa n’imitsi bizima iyo bifashwe uko bikwiye.

Isukari itanga glucose ikenewe mu mubiri kugirango ukore neza. Ariko, kurya ibiryo birimo isukari bishobora guhungabanya ubuzima bwumuntu iyo bifashwe bikabije.

Ubushakashatsi bwerekanye hari ibimenyetso bishobora ku kwereka ufata isukari ikabije.dore bimwe muri byo.

1. Umuvuduko ukabije w’amaraso.

High blood pressure awareness and control worsening in the U.S.

Ubushakashatsi bwerekanye kugira umuvuduko ukabije wamaraso bishobora kuba bifitanye isano cyane nisukari nyinshi mumaraso. Bituma habaho kwirundanya gukabije kwa glucose idashobora gukwirakwira mu mubiri byoroshye.

2. Kubabara hamwe ku mubiri.

Blog | What You Need to Know About Joint Pain

Nubwo, ububabare mu mubiri bushobora kuba bufitanye isano nibindi bintu byinshi nk’ingaruka zikomoka ku bidukikije, imyaka, guhangayika, malariya cyangwa umuriro,ubushakashatsi bwerekanye kandi ko ububabare bw’imitsi nk’ikimenyetso cy’isukari ikabije mu mubiri. Kurya ibiryo bifite isukari nyinshi bishobora kugereranywa na sisitemu ishobora guhora itera ububabare.

3. Kubabara amenyo cyangwa ibibazo by’amenyo.

Seven Toothache Causes & Solutions - YourDentistryGuide.com

Kubabara kw’amenyo no kubora kwayo nikimwe mubimenyetso bigaragara byerekana ko ufata isukari nyinshi. Nyamara, ubushakashatsi bwerekanye ko kubabara amenyo bishobora guterwa nibindi bintu birimo imyaka, isuku nke yo mu kanwa, gukomeretsa amenyo, indwara zo mu kanwa. Iyo ibiryo birimo isukari biribwa hanyuma bigasigara byafashe ku menyo,ibi birangira byangije amenyo bikayaviramo uburwayi bwayo.

4. Iyo wumva isukari idahagije mubyo uba uri gufungura.

What Happens to Your Brain When You Eat Junk Food

Iyo uri kumva ibyo uri gufata bidafite isukari ihagije, byerekana ko ari ikimenyetso cyuko  wabaswe nisukari. Kugira ubushake bwo gukoresha isukari nyinshi mu cyayi, ice cream, pizza, yogurt, cyangwa ibiryo byose birimo isukari akaba ukunda ku byibandaho cyane bigaragaza ko ari ukunywa isukari nyinshi mumubiri wawe ukwiye kugabanya gufata aya mafunguro arimo isukari nyinshi kuko byangiza umubiri wawe

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *