Kureba AMANOTA y’ibizamini bya Permis Provisoire na Definitif bya Traffic Police (RNP: Rwanda National Police), Rwanda

Ibyerekeye iyi serivisi

Iyi nyandiko iragusobanurira uko wabona amanota yawe y’ibizamini byo gutwara ibinyabiziga bifashishije kode y’ikizamini. Igihe dosiye imara kirahinduka kandi iyi servisi ntabwo yishyurwa.

Kureba amanota kuri Internet

1) KANDA HANO

2) Andika ijambo amanota nkuko ubibona mu ishusho riri aha munsi.

Kureba AMANOTA y’ibizamini bya Permis Provisoire na Definitif bya Traffic Police (RNP: Rwanda National Police), Rwanda - Intambwe ya 2
Kureba AMANOTA y’ibizamini bya Permis Provisoire na Definitif bya Traffic Police (RNP: Rwanda National Police), Rwanda – Intambwe ya 2

3) Kanda kuri Amanota y’ikizamini cyo gutwara ibinyabiziga” ahaciye umuzenguruko utukura nkuko ubibona mu ishusho riri munsi.

Kureba AMANOTA y’ibizamini bya Permis Provisoire na Definitif bya Traffic Police (RNP: Rwanda National Police), Rwanda - Intambwe ya 3
Kureba AMANOTA y’ibizamini bya Permis Provisoire na Definitif bya Traffic Police (RNP: Rwanda National Police), Rwanda – Intambwe ya 3

4) Harafunguka irindi dirishya, ukande kuri “Saba”, hariya hazengurutswe n’umurongo utukura mu ishusho riri munsi.

Kureba AMANOTA y’ibizamini bya Permis Provisoire na Definitif bya Traffic Police (RNP: Rwanda National Police), Rwanda - Intambwe ya 4
Kureba AMANOTA y’ibizamini bya Permis Provisoire na Definitif bya Traffic Police (RNP: Rwanda National Police), Rwanda – Intambwe ya 4

5) Harafunguka akadirishya gasa na kariya ubona mu ishusho riri munsi.

Kureba AMANOTA y’ibizamini bya Permis Provisoire na Definitif bya Traffic Police (RNP: Rwanda National Police), Rwanda - Intambwe ya 5
Kureba AMANOTA y’ibizamini bya Permis Provisoire na Definitif bya Traffic Police (RNP: Rwanda National Police), Rwanda – Intambwe ya 5

6) Ushyiremo Kode (Code) ahabugenewe, hariya ubona hazengurutswe n’umurongo utukura.

Kureba AMANOTA y’ibizamini bya Permis Provisoire na Definitif bya Traffic Police (RNP: Rwanda National Police), Rwanda - Intambwe ya 6
Kureba AMANOTA y’ibizamini bya Permis Provisoire na Definitif bya Traffic Police (RNP: Rwanda National Police), Rwanda – Intambwe ya 6

7) Wemeze ukanda kuri Enter cyangwa kuri kariya ka loupe, kariya gashushanyo kazengurutswe n’umurongo utukura mu ishusho iri munsi.

Kureba AMANOTA y’ibizamini bya Permis Provisoire na Definitif bya Traffic Police (RNP: Rwanda National Police), Rwanda - Intambwe ya 7
Kureba AMANOTA y’ibizamini bya Permis Provisoire na Definitif bya Traffic Police (RNP: Rwanda National Police), Rwanda – Intambwe ya 7

NB: Iyo nta kintu kije ni uko amanota yawe atari yasohoka.

Ibi byari ibisobanuro by’ukuntu wareba AMANOTA y’ibizamini bya Permis Provisoire na Definitif bya Traffic Police (RNP: Rwanda National Police) yo mu Rwanda. Kuko bijyenda bihindagurika, muramutse musanze byarahindutse mwabitubwira kugirango iyi nyandiko tuyihindure mu rwego rwo gukomeza kuyobora abantu tutabayobya.

Uramutse usanze watsinzwe KANDA HANO urebe GAHUNDA y’Ibizamini uhitemo undi munsi uzongera kugikora.

Murakoze cyane!

Source:

  1. https://police.gov.rw/home/
  2. https://irembo.gov.rw/home/citizen/all_services

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *